Cha trầm cảm, con bị ảnh hưởng

Một nghiên cứu mới đây ở Mỹ cho thấy trẻ có cha bị trầm cảm dễ gặp các vấn đề về hành vi hơn so với trẻ có cha khỏe mạnh về tinh thần.

 

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Pediatrics, đã sử dụng số liệu phỏng vấn tại nhà của gần 22.000 gia đình. Tất cả trong số họ có một con độ tuổi từ 5 đến 17.

 Sau khi phân tích số liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 11% số trẻ có cha bị trầm cảm gặp các vấn đề ở trường hoặc ở nhà, trong khi chỉ 6% số trẻ sống với cha khỏe mạnh về tình thần gặp các vấn đề tương tự.

 Tác giả nghiên cứu Michael Weitzman thuộc Trường Đại học Y khoa New York nói đây là một trong số các nghiên cứu có quy mô lớn đầu tiên tập trung tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng trầm cảm ở người cha và vấn đề hành vi ở con.

 Ngoài ra, nghiên cứu này cũng ủng hộ các kết quả trước đây cho rằng mẹ bị trầm cảm có thể làm tăng các vấn đề về cảm xúc và hành vi ở con. 19% số trẻ trong nghiên cứu này bị các vấn đề về cảm xúc và hành vi nếu mẹ chúng bị trầm cảm.

Anh Khôi – Theo Tân Hoa xã

Từ khóa: