Duyệt theo từ khóa ‘run tay chân’

Chứng run tay chân

Chứng run tay chân

Cứ mỗi khi thấy người già bị chứng run tay chân là con cháu lại nghĩ ngay đến bệnh liệt rung (Parkinson). Thực ra, chứng run tay chân có nhiều nguyên nhân và tuỳ theo từng nguyên nhân mà có cách điều trị, hỗ trợ thích hợp. Run tay chân có thể xảy ra ở […]

Một số loại thuốc gây rối loạn vận động

Một số loại thuốc gây rối loạn vận động

Rối loạn vận động (run tay – chân) có thể liên quan với nhiều loại thuốc, trong đó, thuốc có thể là nguyên nhân trực tiếp hoặc chỉ là yếu tố khởi phát tình trạng run đã tiềm tàng từ trước. Các thuốc gây run: Thuốc chống loạn nhịp tim: Amiodarone có thể gây run […]