Bước đột phá trong điều chế vắcxin ngừa sốt rét

Bước đột phá trong điều chế vắcxin ngừa sốt rét

Ngày 2/7, các nhà khoa học Australia đã công bố bước đốt phá trong quá trình điều chế vắcxin phòng ngừa bệnh sốt rét. Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy loại vắcxin này có tác dụng bảo vệ chúng khỏi các mầm gây bệnh sốt rét. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm […]