Ung thư tuyến giáp: Nguyên nhân, Phân loại, và các phương pháp điều trị

Ung thư tuyến giáp: Nguyên nhân, Phân loại, và các phương pháp điều trị

Ung thư  tuyến giáp là bệnh ung thư phổ biến nhất của các tuyến nội tiết, chiếm khoảng 1% các loại ung thư. Có tỷ lệ mắc 0,5-1/100.000 dân, ở Mỹ tỷ lệ mắc 1,4/100.000; ở Đức 2,7/100.000 dân; ở Anh riêng nữ giới chiếm 2,3/100.000 dân. Năm 2003, ở Mỹ có 22.000 người mắc […]