Bệnh ở “chốn thiên đường”

Bệnh ở “chốn thiên đường”

Nhiều bạn trẻ vì không tự chủ và sinh hoạt thiếu lành mạnh mà phải đến gặp bác sĩ. Để rồi sau khi nghe bác sĩ kết luận bệnh thì “bỗng dưng… muốn khóc”! Nhiều bạn trẻ vì không tự chủ và sinh hoạt thiếu lành mạnh, đã biến mùa hè thành một chuỗi ngày […]