Tràn khí màng phổi: Nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng và điều trị

Tràn khí màng phổi: Nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng và điều trị

Khi không khí tràn vào ổ màng phổi thì lá thành và lá tạng sẽ tách ra, tạo nên một khoảng chứa khi, gọi là hiện tượng tràn khi màng phổi. Hiện tượng tràn khí màng phổi thường là bệnh lý, nhưng cũng có trường hợp bơm không khí vào ổ màng phổi để điều […]