Đàn ông có gen phản bội từ trong… máu

Đàn ông có gen phản bội từ trong… máu

Mới đây, một nghiên cứu khoa học đã đưa ra kết luận: một số đàn ông có gen phản bội từ trong… máu. Các nhà tâm lý học đã đưa ra những nguyên nhân chính khiến người đàn ông có thể phản bội. Mới đây, một nghiên cứu khoa học đã đưa ra kết luận: […]