Anh không còn nữa, mẹ con em biết sống sao?

Anh không còn nữa, mẹ con em biết sống sao?

Trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, chị ngồi ôm 3 đứa con mà khóc lặng bên cạnh người chồng bệnh tật đã vào giai đoạn nguy hiểm. Ở một góc nhà, ông nội của 3 đứa trẻ nay đã gần 80 tuổi nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe nhìn con bất lực. Trở về thăm […]