Những người dễ nhiễm cúm A/H1N1

Những người dễ nhiễm cúm A/H1N1

Những người dễ nhiễm cúm A/H1N1 Những người nào thuộc nhóm có nguy cơ lây bệnh và tử vong cao? Tại sao và phải làm gì để đảm vệ sức khỏe, chống lại bệnh cúm A/H1N1? Dưới đây là giải đáp của các chuyên gia. Những người bị hen, trẻ nhỏ… đều thuộc nhóm có […]