Duyệt theo từ khóa ‘gây tê’

Thuốc Diprivan

Thuốc Diprivan

Thuốc Diprivan SĐK: VN-7293-03 Dạng thuốc: Hỗn dịch tiêm Đóng gói: Hộp 5 ống 20ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Astrazeneca S.P.A Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê Thành phần: Propofol Hàm lượng: 10mg/ml […]

Thuốc Calypsol

Thuốc Calypsol

Thuốc Calypsol SĐK: VN-8748-04 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Đóng gói: Hộp 5 Lọ 10ml Giá kê khai: – Bán buôn:    114292đ/hộp 5 lọ – Bán lẻ:    471476đ/hộp 5 lọ Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê Thành phần: Ketamine Hàm lượng: 500mg/10ml […]

Thuốc Bupivacaine spinal

Thuốc Bupivacaine spinal

Thuốc Bupivacaine spinal SĐK: VN-7753-03 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm Đóng gói: Hộp 10 ống 2ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê Thành phần: Bupivacaine Hàm lượng: […]

Thuốc Bupivacaine B.Braun 0,5%

Thuốc Bupivacaine B.Braun 0,5%

Thuốc Bupivacaine B.Braun 0,5% SĐK: VN-1592-06 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0,5% Đóng gói: Ống nhựa, hộp 100 ống x 5ml; 100 ống x 10ml; 20 ống x 20ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries […]

Thuốc Anesia

Thuốc Anesia

Thuốc Anesia SĐK: VN-2281-06 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch-1%w/w Đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê Thành phần: Propofol […]

Thuốc Anepol Inj

Thuốc Anepol Inj

Thuốc Anepol Inj SĐK: VN-7563-03 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Đóng gói: Hộp 5 ống 20ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Hana Pharm Co., Ltd Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê […]

Thuốc Aneket

Thuốc Aneket

Thuốc Aneket SĐK: VN-2784-07 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-50mg/ml Đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Neon Laboratories., Ltd Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Ấn Nhóm Dược lý: Thuốc gây tê, mê Thành […]

Thuốc Anatewin Heavy

Thuốc Anatewin Heavy

Thuốc Anatewin Heavy SĐK: VN-1207-06 Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0.5% Đóng gói: Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 5 ống x 4ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất: Neon Laboratories., Ltd Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Ấn Nhóm Dược […]

Thuốc Aerrane

Thuốc Aerrane

Thuốc Aerrane SĐK: VN-8056-04 Dạng thuốc: Dung dịch dùng để hít Đóng gói: Hộp 6 chai 100ml Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico Nhà đăng ký:     Baxter Healthcare (FE) Pte., Ltd Nhóm Dược lý: Thuốc […]