Nang tuyến vú (Breast Cysts)

Nang tuyến vú (Breast Cysts)

A- Tổng Quan Nang tuyến vú (NTV) là những túi nhỏ hình thành trong mô tuyến vú, thường thấy ở nửa trên của vú. Nang tuyến vú thường gặp ở phụ nữ trên 35 tuổi chưa mãn kinh. NTV thường xảy ra khi phụ nữ đến tuổi tiền mãn kinh và chấm dứt sau mãn […]