Bệnh động mạch ngoại biên (PAD)

Bệnh động mạch ngoại biên (PAD)

Bệnh động mạch ngoại biên là một vấn đề tuần hoàn phổ biến trong đó thu hẹp động mạch làm giảm lưu lượng máu đến tay chân. Khi phát triển bệnh động mạch ngoại biên (PAD), tứ chi – thường là đôi chân, không nhận được lưu lượng máu đủ để theo kịp với nhu […]