Tìm hiểu về bệnh viêm đa rễ dây thần kinh

Tìm hiểu về bệnh viêm đa rễ dây thần kinh

Viêm đa rễ dây thần kinh (polyradiculonévrites) là danh từ chỉ bệnh lý tổn thương bao myelin của thần kinh ngoại biên. Bệnh có tính chất lan tỏa, đối xứng, không trừ những thành phần gần của thần kinh ngoại biên (rễ trước, tùng thần kinh – đây là vùng hay bị tổn thương nhất) […]