Trang chủ » Thuốc » Thuốc chống ung thư

Thuốc Etoposide ‘Ebewe’

Thuốc Etoposide ‘Ebewe’

Thuốc Etoposide ‘Ebewe’ SĐK:    VN-4414-07 Dạng thuốc:    Dung dịch tiêm 20mg/ ml Đóng gói:    Hộp 1 Lọ 2;5ml; 5ml Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà đăng ký:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà phân phối:     Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo Nhóm Dược lý:    Thuốc chống […]

Thuốc Methotrexat ”Ebewe”

Thuốc Methotrexat ”Ebewe”

Thuốc Methotrexat ”Ebewe” SĐK:    VN-7858-03 Dạng thuốc:    Dung dịch tiêm 10mg/ 1ml Đóng gói:    Hộp 1 Lọ 1ml;Hộp 1 Lọ 5ml Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà đăng ký:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà phân phối:     Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo Nhóm Dược lý:    […]

Thuốc 5 Fluorouracil ‘Ebewe’

Thuốc 5 Fluorouracil ‘Ebewe’

Thuốc 5 Fluorouracil ‘Ebewe’ SĐK:    VN-6850-02 Dạng thuốc:    Dung dịch tiêm truyền Đóng gói:    Hộp 1 ống 5ml; 10ml Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà đăng ký:     Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà phân phối:     Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo Nhóm Dược lý:    Thuốc chống […]

Thuốc Broncho-Vaxom Children

Thuốc Broncho-Vaxom Children

Thuốc Broncho-Vaxom Children SĐK: VN-2315-06 Dạng thuốc: Viên nang chứa bột đông khô 20 mg Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên Giá kê khai: Nhà sản xuất: OM Pharma Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo Nhóm Dược lý: Thuốc chống […]