Trang chủ » Thuốc » Giảm đau, hạ sốt

Thuốc Paracetamol 500mg

Thuốc Paracetamol 500mg

Thuốc Paracetamol 500mg SĐK:    VNB-2078-04 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100, 500 viên nén Giá kê khai: – Bán buôn:    70đ/viên – Bán lẻ:    100đ/viên Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống […]

Thuốc Ostram

Thuốc Ostram

Thuốc Ostram SĐK:    VN-1929-06 Dạng thuốc:    Bột pha huyền dịch uống-Calcium 0,6g Đóng gói:    Hộp 30 gói Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Merck Sante S.A.S Nhà đăng ký:     Merck Sante S.A.S Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm […]

Thuốc Panadol 120mg/5ml

Thuốc Panadol 120mg/5ml

Thuốc Panadol 120mg/5ml SĐK:    VN-8756-04 Dạng thuốc:    Hỗn dịch uống Giá kê khai: – Bán buôn:    20000đ/chai 60ml – Bán lẻ:    22000đ/chai 60ml Nhà sản xuất:     SmithKline Beecham Nhà đăng ký:     Glaxo SmithKline Pte., Ltd Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và […]

Thuốc Paracetamol 325mg

Thuốc Paracetamol 325mg

Thuốc Paracetamol 325mg SĐK:    VNB-0468-00 Dạng thuốc:    Viên bao phim Đóng gói:    chai 180 viên bao phim Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm […]

Thuốc Pacemin

Thuốc Pacemin

Thuốc Pacemin SĐK:    VNB-0036-02 Dạng thuốc:    Viên nang Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm […]

Thuốc Nymxin

Thuốc Nymxin

Thuốc Nymxin SĐK:    VNB-1010-01 Dạng thuốc:    Viên nang Đóng gói:    Hộp 20 vỉ x 10 viên; chai 200 viên nang Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm […]

Thuốc Nimesulid 100mg

Thuốc Nimesulid 100mg

Thuốc Nimesulid 100mg SĐK:    VNB-2493-04 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    hộp 10 vỉ x 7 viên nén Giá kê khai: – Bán buôn:    200đ/viên – Bán lẻ:    250đ/viên Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều […]

Thuốc Nigaz 100mg

Thuốc Nigaz 100mg

Thuốc Nigaz 100mg SĐK:    VD-1411-06 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 7 viên nén Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm […]

Thuốc Nicol Fort

Thuốc Nicol Fort

Thuốc Nicol Fort SĐK:    VNB-1009-01 Dạng thuốc:    Viên nang Đóng gói:    Hộp 20 vỉ x 10 viên; chai 200 viên nang Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, […]

Thuốc Neroifan 20mg

Thuốc Neroifan 20mg

Thuốc Neroifan 20mg SĐK:    VN-6436-02 Dạng thuốc:    Viên nang Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên Giá kê khai: – Bán buôn:    chờ cập nhật – Bán lẻ:    chờ cập nhật Nhà sản xuất:     Hanbul Pharma Co., Ltd Nhà đăng ký:     Young II Pharm Co., Ltd Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, […]