Trang chủ » Thuốc » Giảm đau, hạ sốt

Thuốc Tatanol Extra

Thuốc Tatanol Extra

Thuốc Tatanol Extra SĐK:    VNA-1971-04 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 20 vỉ x 4 viên nén Giá kê khai: Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần:    Acetaminophen, Ibuprofen Phần thông tin tham khảo – Dùng thuốc […]

Thuốc Ibuprofen 400mg

Thuốc Ibuprofen 400mg

Thuốc Ibuprofen 400mg SĐK:    VNA-1141-03 Dạng thuốc:    Viên nén bao phim Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương […]

Thuốc Tatanol Plus

Thuốc Tatanol Plus

Thuốc Tatanol Plus SĐK:    VNA-1147-03 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 20 vỉ x 4 viên nén Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần:    Acetaminophen, […]

Thuốc Tatanol 500mg

Thuốc Tatanol 500mg

Thuốc Tatanol 500mg SĐK:    VNA-3620-05 Dạng thuốc:    Viên nén dài Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên, 20 vỉ x 10 viên nén dài Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và […]

Thuốc Lysozyme LZ90

Thuốc Lysozyme LZ90

Thuốc Lysozyme LZ90 SĐK:    VNA-1970-04 Dạng thuốc:    Viên nén bao phim Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương […]

Thuốc Nimesulide NS 100

Thuốc Nimesulide NS 100

Thuốc Nimesulide NS 100 SĐK:    VNA-1666-04 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần:    […]

Thuốc Coldflu N

Thuốc Coldflu N

Thuốc Coldflu N SĐK:    VNA-2854-05 Dạng thuốc:    Viên nén bao phim Đóng gói:    Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương […]

Thuốc Suzyme

Thuốc Suzyme

Thuốc Suzyme SĐK:    VNA-4236-05 Dạng thuốc:    Viên nén Đóng gói:    Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần:    Lysozyme Phần […]

Thuốc Tatanol Codein

Thuốc Tatanol Codein

Thuốc Tatanol Codein SĐK:    VNA-2408-04 Dạng thuốc:    viên nén Đóng gói:    Hộp (10 hộp nhỏ x 1 vỉ 4 viên nén) Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp […]

Thuốc Tataprovon

Thuốc Tataprovon

Thuốc Tataprovon SĐK:    VNA-1972-04 Dạng thuốc:    Viên nang Đóng gói:    Hộp (6 hộp nhỏ x 3 vỉ x 8 viên nang) Giá kê khai: Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Pymepharco Nhóm Dược lý:    Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp […]