Quý ông tự trắc nghiệm về “rối loạn cương”

Không cần đến bác sĩ làm các xét nghiệm phức tạp và tốn tiền. Chỉ cần trả lời 15 câu hỏi dưới đây, bạn sẽ biết mình thuộc dạng “khỏe như lực sĩ” hay là “nỗi hận của bạn tình”.


1. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có thường xuyên cương được trong lúc hoạt động tình dục không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ  (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần quan hệ (2 điểm).
d. Khoảng nửa số lần yêu đương (3 điểm).
e. Hơn nửa số lần “yêu” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

2. Trong bốn tuần lễ qua, khi cương dương do kích thích tình dục, “cậu bé” có đủ cứng để đưa vào âm đạo không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

3. Trong bốn tuần lễ qua, khi muốn “giao ban”, bạn có đưa được dương vật vào âm đạo người phụ nữ không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

4. Trong bốn tuần lễ qua, suốt trong lúc “yêu”, bạn có duy trì được độ cương sau khi đã đưa được dương vật vào âm đạo người phụ nữ không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

5. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì cương dương để giao hợp trọn vẹn không?

a. Không giao hợp (0 điểm).
b. Cực kỳ khó khăn (1 điểm).
c. Quá khó khăn (2 điểm)
d. Khó khăn (3 điểm)
e. Hơi khó khăn (4 điểm).
g. Không có gì khó khăn (5 điểm).

6. Trong bốn tuần lễ qua, bạn ước lượng sự tự tin mình có trong việc duy trì cương dương như thế nào?

a. Rất ít/không có (1 điểm).
b. Ít  (2 điểm).
c. Vừa phải (3 điểm).
d. Cao (4 điểm).
e. Rất cao (5 điểm).

7. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có bao nhiêu lần giao hợp?

a. Không lần nào (0 điểm).
b. 1- 2 lần (1 điểm).
c. 3- 4 lần (2 điểm).
d. 5- 6 lần (3 điểm).
e. 7- 10 lần (4 điểm).
g. Hơn 11 lần (5 điểm).

8. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có thấy thỏa mãn khi giao hợp không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).


9. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có thấy thích thú trong khi giao hợp không?

a. Không giao hợp  (0 điểm).
b. Không thấy thích (1 điểm).
c. Không thích lắm (2 điểm).
d. Tàm tạm (3 điểm).
e. Rất thích thú (4 điểm)
g. Cực kỳ thích thú (5 điểm).

10. Trong bốn tuần lễ qua, khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

11. Trong bốn tuần lễ qua, khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có cảm giác cực khoái không?

a. Không hoạt động tình dục/không giao hợp (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

12. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có cảm thấy ham muốn tình dục không?

a. Gần như không bao giờ (0 điểm).
b. Gần như không bao giờ/không bao giờ (1 điểm).
c. Dưới một nửa số lần “yêu” (2 điểm).
d. Khoảng một nửa số lần quan hệ (3 điểm).
e. Hơn một nửa số lần “gặp gỡ” (4 điểm).
g. Luôn luôn (5 điểm).

13. Trong bốn tuần lễ qua, sự ham muốn tình dục của bạn gia tăng đến độ nào?

a. Rất ít/ không có (1 điểm).
b. Ít (2 điểm).
c. Vừa phải (3 điểm).
d. Cao (4 điểm).
e. Rất cao (5 điểm).

14. Trong bốn tuần lễ qua, bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không?

a. Không hài lòng (1 điểm).
b. Hơi hài lòng (2 điểm).
c. Tạm hài lòng (3 điểm).
d. Khá hài lòng (4 điểm).
e. Rất hài lòng (5 điểm).

15. Trong bốn tuần lễ qua, khi quan hệ tình dục, bạn có làm người phụ nữ hài lòng không?

a. Rất ít/không có (1 điểm).
b. Ít (2 điểm).
c. Vừa phải (3 điểm).
d. Cao (4 điểm).
e. Rất cao (5 điểm).

Điểm tối đa cho 15 câu hỏi là 75. Để biết mình có bị rối loạn cương hay không, bạn hãy nhìn vào bảng đánh giá dưới đây:

6 – 20 điểm: Bệnh nặng lắm rồi, bạn ơi.
21 – 30 điểm: Bạn bị rối loạn cương ở mức trung bình.
31 – 59 điểm: Bạn bị ở mức nhẹ.
60 – 75 điểm: Chúc mừng nhé, bạn không bị rối loạn cương.

Theo Đất Việt