Phát hiện ra chất mới ức chế HIV xâm nhập

Các nhà khoa học của Ðại học Utah đã khám phá ra hàng rào chất mới có thể ức chế sự xâm nhập của HIV. Ðây là một khám phá có tiềm năng mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu cũng như phương thức điều trị và phòng chống HIV/AIDS. Kết quả vừa được công bố trên tạp chí Dược học phân tử.

Theo các nhà khoa học này thì họ đã thử nghiệm các chất mới là những chất sát trùng nhưng chúng lại có khả năng chống HIV xâm nhập. Các chất này có cấu trúc là các lectin. Lectin là những chất tồn tại tự nhiên trong tế bào, chúng có thể tương tác và gắn kết với các phân tử đường đặc hiệu trên màng tế bào. Và đương nhiên chúng cũng gắn luôn vào các phân tử đường trên bề mặt HIV làm cho HIV không còn khả năng chạy trốn và cũng không còn khả năng xâm nhập vào tế bào nữa vì chúng bị các lectin bất hoạt.

Các lectin đã được tìm ra từ lâu trong tự nhiên từ thực vật cũng như động vật. Nhưng nay các nhà khoa học có thể tổng hợp thành công các chất này và đã thử nghiệm thấy HIV khó có thể xâm nhập vào tế bào. Ðây là những lectin có cấu trúc chứa nhân benzoboroxole. Dự định trong tương lai các nhà khoa học sẽ chế biến các chất này dưới dạng gel bôi đường sinh dục để tránh lây nhiễm HIV cho phụ nữ.

Yên Lâm Phúc  (Theo Molecular Pharmaceutics, 10/2011)