Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô

Thông tin chung

Điện thoại: 043.9722231

Địa chỉ: 1 Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

—————————————–

Sau chiến thắng lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954, hòa bình đ­ược lập lại ở miền Bắc nước ta, ngày 28/3/1958 chính phủ ra quyết định thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, nay là Bệnh viện Hữu nghị trên cơ sở sáp nhập bệnh viện Hồng Thập Tự Liên Xô và Bệnh viện 303, với quy mô 150 gi­ường để khám chữa bệnh cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cao cấp, trung cấp của Trung ­ương, các tỉnh phía Bắc đến Vĩnh Linh và sau này khi hòa bình thống nhất nước nhà năm 1975, khám chữa bệnh cho các đồng chí từ Thừa Thiên Huế trở ra. Từ một bệnh viện lúc mới thành lập chỉ có 13 khoa phòng với các khoa Tiêu hoá, Tim mạch, Thần kinh, Phổi, Truyền nhiễm, Ngoại, Cấp cứu, Xquang, D­ược, Giải phẫu bệnh lý, các phòng Y vụ, Hành chính, Vật tư­ đến nay phát triển thành một bệnh viện đa khoa gần hoàn chỉnh với 40 khoa phòng, trong đó có 29 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 3 phòng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ­ương..

Từ khóa: