Butcher’s Broom (100 viên)

Dược thảo giúp ích rất nhiều cho bệnh trĩ, bệnh giãn tĩnh mạch chân và bệnh “chronic venous insufficiency”.Cách dùng: ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên chung với bữa ăn hoặc sau bữa ăn.