Thuốc Bidihaemo 1Ac

Thuốc Bidihaemo 1Ac

SĐK: VD-0223-06
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Đóng gói: Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu
Giá kê khai:
– Bán buôn:    110000đ/10 lít
– Bán lẻ:    130000đ/10 lít

Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Nhóm Dược lý: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate