Một số mẹo chữa đái rắt

Nếu con gái chị bị đái rắt thì có thể dùng như sau: lấy một nắm lá duối, cây duối hay mọc ở bờ dào đó, lá nó nhỏ dam dáp, có quả màu vàng, nhỏ bằng đầu ngón tay út. Chị lấy lá giã lấy nước cho cháu uống, gái 9 lá, trai 7 lá . Đây là mẹo chữa dân gian, mẹ tôi đã uống, em gái tôi đã uống rất hiệu quả. Chúc cháu nhanh khỏi.

(Bạn đọc Nguyễn Thị Vân)

Tôi cũng rất hay bị đi đái dắt, uống rất nhiều thuốc mà không khỏi. Sau tôi được bà ngoại khuyên uống cây cà gai leo và đã khỏi hẳn không bị tái phát nữa. Mỗi ngày khoảng 300 gam thân và lá cây cà gai leo khô rửa sạch đun nước uống. Uống thay nước hàng ngày, chỉ một ngày uống là khỏi nhưng nên kéo dài uống trong khoảng 10 ngày để bệnh không tái phát.

(Bạn đọc Vũ Thị Mai Hiên)

Dùng một trái thơm (dứa) chín để luôn cả vỏ, nướng cho đều cả trái sau đó vắt lấy nước uống vài lần là hết bệnh.

(Bạn đọc Trần Tố Uyên)